PANORAMA PLZEŇ, a.s.
Půlkruhová 786/20
160 00 Praha 6

Identifikační údaje:
IČO: 284 07 938
DIČ: CZ284079938
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20909
Účet: 3163622/0800
ID datové schránky: 934rys9
Telefon: +420 225 377 111
E: konsit@konsit.cz